• Câu chuyện thành công

  • Internet.com – 18 triệu đô Mỹ

   Bộ phận Internet.com vừa được công ty WebMediaBrands bán $18 triệu đô Mỹ cho QuinStreet, một công ty chuyên về tiếp thị. Một lần nữa tên miền dotCom thể hiện giá trị thương mại cao mà không loại tên miền
  • Casino.mobi bán $135,000

   Tên miền Casino.mobi vừa được Moniker môi giới bán cho Infomeda Ltd với giá $135,000. Đây là giao dịch được ghi nhận cao thứ nhì cho tên miền dotMobi (.mobi) từ trước đến nay. Bản thân tôi thì sỡ hữu
  • ThamTu.com – Thám Tử

   Công ty Thám Tử  Tư  Sài Gòn (T&T) là một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực dịch vụ thám tử trên mạng internet. Hiện tại, bạn chỉ cần gõ từ khóa “tham tu“, “tham tu tu” trên
  • Insure.com – Tên miền và Website bán 16 triệu đô

   Công ty Insure.com đã bán thương hiệu Insure.com bao gồm tên miền, website và những tài sản truyền thông liên quan với giá 16 triệu tiền mặt cho một công ty dịch vụ truyền thông và tiếp thị trực tuyến